Matematychni Studii

Vol. 34   No.1, 2010

CONTENTS

Двохелементні системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу
Заводя М. В., Сікора В. С., Сущанський В. І.
         3
$d$-$MP$-modules and their localizations
Melnyk I. O.
         13
Зведення парадетермiнантiв трикутних матриць до $k$-дiагонального вигляду
Заторський Р. A., Малярчук О. Р.
         20
Finitary incidence algebras of quasiorders
Khripchenko N. S.
         30
Майже--поля з неабелево спадковими мультиплікативними групами
Раєвська І. Ю., Раєвська М. Ю.
         38
Bounded elementary divisor domains of stable range 1
Bilavska S. І.
         44
Диференціальне рівняння для інваріантів бінарної форми
Бедратюк Л. П.
         48
Exact estimate for the measure of the level set of the modulus of a function with high-order constant-sign derivative
Іlkiv V. S., Maherovska T. V.
         57
Крайові задачі для півлінійних еліптичних диференціальних рівнянь у вагових $C$-просторах
Лопушанська Г. П.
         65
Кільця Казімірського
Домша О. В., Забавський Б. В.
         75
Теорема Гохштадта--Лібермана для стільтьєсівської струни
Мартинюк О. М.
         80
Нелокальна задача з косою похідною та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з виродженням
Пукальський І. Д.
         90
Stochastic optimization procedure convergence with Markov switching in the averaging scheme
Khimka U. Т., Chabanyuk Ya. M.
         101
Про один трикроковий метод мінімізації функцій
Бартіш М. Я., Огородник Н. П.
         106

Matematychni Studii
matstud.org.ua