Matematychni Studii

Vol. 1,   1991

CONTENTS

Про еквівалентність складових операторів до оператора диференціювання
Нагнибіда М. І., Трусенко В. І.
         7
Розв'язність, стійкість і регуляризація багатоточкової задачі для гіперболічних рівнянь
Пташник Б. Й., Фіголь В. В., Штаблюк П. І.
         16
Про співвідношення між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле
Шеремета М. М.
         33
Кільце проективних цілочислових $\rho$-адичних зображень скінченної групи
Баранник А. Ф., Гудовик П. М.
         44
Про одну ознаку належності цілої функції експоненціального типу до класу $L^p$
Ґольдберг А. А.
         55
Узагальнення однієї теореми Андерсона і Клуні
Заболоцький М. В.
         61
Функтори зі скінченими носіями і $n$-шейпи
Зарічний М. М.
         67
Порівняння лебегових середніх і неванлінівської характеристики субгармонійних функцій
Кондратюк А. А., Тарасюк С. І.
         74
Багатовимірні дифузійні процеси з частково відбиваючим екраном на гіперплощині
Копитко Б. І.
         81
Обернена задача для системи рівнянь тепловологопереносу на визначення коефіцієнтів у крайовій умові третього роду
Костенко Г. В.
         89
Про існування і деякі властивості функції Гріна задачі спряження для рівняння мішаного типу
Лопушанська Г. П.
         98
Про один клас випадкових величин, близьких до гаусових
Островський С. Й., Рябоконь В.А.
         104
Про одну сингулярно збурену задачу
Цимбал В. М.
         110

Matematychni Studii
matstud.org.ua