Matematychni Studii

Vol. 32   No.2, 2009

CONTENTS

Topological semigroups of matrix units and countably compact Brandt $\lambda^0$-extensions of topological semigroups
Gutik O., Pavlyk K., Reiter A.
         115
Capacity functor on the category of ultrametric spaces
Hubal' O. B.
         132
Про опис виняткової множини у співвідношенні Бореля для цілих кратних рядів Діріхле з обмеженням на зростання зверху
Зікрач Д. Ю., Скасків О. Б.
         139
Про регулярність зростання голоморфної в півплощині функції нецілого порядку з нулями на скінченній системі променів
Винницький Б. В., Юрків М. І.
         148
Існування розв'язку оберненої задачі для параболічного рівняння з виродженням в області з вільною межею
Гринців Н. М.
         160
Гібридне інтегральне перетворення типу Бесселя--Фур'є--Ейлера на полярній осі
Нікітіна О. М.
         170
Coarse structures and fuzzy metrics
Zarichnyi M.
         180
Теорема о склейке для пространств с фильтрацией
Силаева З. Н.
         185
Fluctuation of evolution system with Markov impulsive perturbations
Semenyuk S. A., Chabanyuk Ya. M.
         198

RESEARCH ANNOUNCEMENTS

Radical filters of noetherian rings and some examples
Maturin Yu. P.
         205
Inverse formulae for Fourier coefficients of delta-subharmonic functions in a half-plane
Malyutin K. G.
         210
Гіперболічна задача Стефана з нелокальними крайовими умовами для системи квазілінійних рівнянь
Кирилич В. М.
         216
Index 2009
         222

Matematychni Studii
matstud.org.ua