Matematychni Studii

Vol. 29   No.2, 2008

CONTENTS

Ядро узагальненого диференціювання Вейтценбека кільця многочленів
Бедратюк Л. П.
         115
Деякі інваріанти перетворювальних матриць
Щедрик В. П.
         121
Умови локальної спряженості підгруп Силова у майже локально-нормальній групі
Ткаченко О. М.
         127
Pronormality and permutability in periodic FC--groups
Turbay N. A.
         132
Метасиметричні та метазнакозмінні групи нескінченного рангу
Олійник Б. В., Сікора В. С., Сущанський В. І.
         139
Concentration of zeros and poles, $h$-measures, and uniform logarithmic derivative estimates of meromorphic functions
Chyzhykov I. E.
         151
Асимптотична поведінка власних значень і власних функцій крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння
Махней О. В., Тацій Р. М.
         165
Про побудову розв'язку основної початкової задачі для сингулярно збуреної системи диференційних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням
Самусенко П. Ф.
         175
Inverse problem for semilinear parabolic equation
Іvanchov M. I.
         181
Поперечники класів {$B^{\omega}_{p,\theta}$} періодичних функцій багатьох змінних
Конограй А. Ф.
         192
Hyperspaces with the Attouch-Wets topology homeomorphic to $\ell _2$
Voytsitskyy R. I.
         207

Research announcements

A homogeneous first-countable zero-dimensional compactum failing to be a left-topological group
Banakh T. O.
         215
Analytic hypercyclic operators
Mozhyrovska Z. H., Zagorodnyuk A. V.
         218
Absorbing spaces in Hartman-Mycielsky's constractions
Radul T. M.
         221

Matematychni Studii
matstud.org.ua