Matematychni Studii

Vol. 23   No.1, 2005

CONTENTS

Diagonalization of matrices
Zabavsky B. V.
         3
Відношення спряженості в напівгрупі, яка ї індуктивною границею спектру напівгруп часткових перетворень з діагональними зануреннями кратності $p$
Литвиненко І. М.
         11
On the Nevanlinna Theory for meromorphic functions on annuli. I
Kondratyuk A. A., Khrystiyanyn A. Ya.
         19
Векторно-матричнi узагальнення бiгамiльтонових динамiчних систем та їх iнтегрування
Беркела Ю. Ю., Сидоренко Ю. М.
         31
Усреднение импульсных дифференциальных включений
Плотникова Н.
         52
Варіаційні ультрапараболічні нерівності без початкових умов
Лавренюк С. П., Процах Н. П.
         57
О скорости $(C,\alpha\le 0,0)$ -суммирования почти всюду двойных ортогональных рядов
Андриенко В. А., Коваленко Л. Г.
         68
Пряма асимптотична задача для еволюційного рівняння з неоднорідною частиною у вигляді многочлена
Баб'як-Білецька Л., Горбачук О.
         82
The direct limit of metrizable ANR's is an ANR for stratifiable spaces
Banakh T. O.
         92

Research announcements

Про коефіцієнти Фур'є одного класу цілих функцій
Хаць Р. В.
         99
Одновимірна модель дифузії з частковим відбиттям і затримкою у фіксованій точці
Гуран С. І., Копитко Б. І.
         103
A hypercyclic composition operator on a Hilbert space of entire functions
Novosad Z. H., Zagorodnyuk A. V.
         108

Matematychni Studii
matstud.org.ua