Matematychni Studii

Vol. 10   No.2, 1998

CONTENTS

Структура та властивості дільників матриць над комутативною областю елементарних дільників
Щедрик В. П.
         115
Strongly summable ultrafilters on abelian groups
Hindman N., Protasov I., Strauss D.
         121
Про інтерполяційні послідовності одного класу функцій, аналітичних в півплощині, який визначається швидко зростаючою мажорантою
Шаран В. Л.
         133
Наближений метод розв'язання\break крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу
Настасьєва Н. П., Черевко І. М.
         147
Стійкість за Ляпуновим рівняння типу коливання пластинки з виродженням
Онишкевич Г. М.
         153
On the behaviour of solutions of the Dirichlet problem for elliptic nondivergence second order equations near the conical boundary point
Borsuk M.
         163
Determination simultanee de deux coefficients aux variables diverses dans une equation parabolique
Ivantchov M. I.
         173
Аналіз зсувних оболонок: постановка та коректність варіаційних задач динаміки
Вагін П. П., Іванова Н. В., Шинкаренко Г. А.
         188
Існування границі за Чезаро обмежених розв'язків еволюційного рівняння зі змінним оператором
Баб'як Л. С., Горбачук О. Л.
         199
The strongly universal property in convex sets
Banakh T.
         203
Дослідження різницевих аналогів методу Гауса-Ньютона
Шахно С. М.
         219

Problems

Some open problems in the theory of topological groups and semigroups
Guran I.
         223

Matematychni Studii
matstud.org.ua