Matematychni Studii

Vol. 12   No.2, 1999

CONTENTS

On the algebraic tori over somefunction fields
Andriychuk V. I.
         115
Гратка нормальних дiльникiв вiнцевого добутку групи пiдстановок з абстрактною групою
Одрібець С. П.
         127
Асимптотична поведiнка логарифмiчних похiдних та логарифмiв мероморфних функцiй цiлком регулярного зростання в $L^p[0,2\pi]$-метрицi. II
Васильків Я. В.
         135
On the analyticity of the solutions of evolutionary equations generated by elliptic operator perturbations
Lopushansky A. O.
         145
The Fourier problem for one nonlinear pseudoparabolic equation in unbounded domain
Domans'ka G. P., Lavrenyuk S. P.
         149
Про топологiчну збiжнiсть надграфiкiв у частково впорядкованих векторних просторах
Когут П. І.
         161
Uncountable direct systems and a characterization of non-separable projective $C^{\ast}$-algebras
Chigogidze A.
         171
Automatic continuity of multiplicative polynomial operators on Banach algebras
Zagorodnyuk A. V.
         205
Одностайна рiвномiрна неперервнiсть i властивостi Наміоки та Скорца-Драгоні
Гайдукевич О. I., Маслюченко В. К.
         208
Необхідні і достатні умови оборотності нелінійних диференціальних операторів у просторі обмежених на осі функцій
Слюсарчук В. Ю.
         213
Порівняння характеристик зростання додатних функцій: виправлення
Васильків Я. В., Кондратюк А. А.
         221

Problems

До теореми Шеремети про швидкість збіжності додатних рядів Діріхле
Скасків О. Б.
         222

Matematychni Studii
matstud.org.ua