Matematychni Studii

Vol. 25   No.2, 2006

CONTENTS

On free paratopological groups
Pyrch N. M., Ravsky O. V.
         115
Обернена задача визначення коефіцієнта теплоємності
Федусь У. М.
         126
On zeros of derivatives of an entire function
Bordulyak M. T., Sheremeta M. M., Trukhan Yu. S.
         141
Тричленна степенева асимптотика логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле
Шеремета М. М., Лугова Л. Л.
         149
Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі $r\ge R_0>0$ з $n$ точками спряження
Конет І. М., Ленюк М. П.
         169
Акретивні збурення власних розширень додатно визначеного оператора
Піпа Г. М., Сторож О. Г.
         181
Асимптотические свойства голоморфных почти периодических функций
Гиря Н. П., Фаворов С. Ю.
         191

Research announcements

Про умови неповноти системи експонент з вагою в $L^2({\Bbb R})$
Винницький Б. В., Галелюк Г. Д.
         202
Про стійкість до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами
Боднар Д. І., Гладун В. Р.
         207
Про нарізні і сукупні модифікації неперервності
Маслюченко В. К.
         213

Problems

Can a Borel group be generated by a Hurewicz subspace?
Zdomsky L. S.
         219

Matematychni Studii
matstud.org.ua