Matematychni Studii

Vol. 29   No.1, 2008

CONTENTS

On transition functions of Mealy automata of finite growth
Antonenko A. S.
         3
Right-topological semigroup operations on inclusion hyperspaces
Gavrylkiv V.
         18
Growth of analytic functions in the unit disc and complete measure in the sense of Grishin
Chyzhykov I. E.
         35
Про обмеженість $\ell$--індексу канонічного добутку нульового роду та добутку Бляшке
Трухан Ю. C., Шеремета М. М.
         45
Асимптотические свойства одного класса решений существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка
Белозерова М. А.
         52
Геометричний аналіз задачі Коші для неявного диференційного рівняння
Зернов О. Є., Кузіна Ю. В.
         63
Нелокальна задача з косою похідною для параболічних рівнянь
Пукальський І. Д.
         71
Про питання, пов'язані з проблемою Талаграна
Михайлюк В.
         81
Нелінійні неавтономні диференціальні рівняння з обмеженими розв'язками
Слюсарчук В. Ю.
         89

Research announcements

Coarse trees
Protasov I. V.
         98
Functors of finite degree and asymptotic dimension zero
Shukel' O.
         101
Трикроковий алгоритм мінімізації функцій
Бартіш М. Я., Огородник Н. П.
         108

Matematychni Studii
matstud.org.ua