Matematychni Studii

Vol. 26   No.2, 2006

CONTENTS

Аналитические функции с совершенным множеством особых точек
Трохимчук Ю. Ю.
         115
On the magnitudes of deviations of meromorphic and holomorphic functions in the disk
Kaluzhynova L. V., Marchenko I. I.
         131
Біжучі хвилі в ланцюгах осциляторів
Бак С. М.
         140
An exact functinal-analytic representation of solutions to a Hamilton-Jacobi equation of the Riccati type
Prykarpatska N. K., Wachnicki E.
         154
Мішана задача для напівлінійної ультрапараболічної системи в області, необмеженій за просторовими змінними
Гузіль Н. І., Лавренюк С. П.
         161
Holder continuity of weak solutions to nondiagonal degenerate parabolic system of three equations
Portnyagin D.
         174
Параболічна задача для рівняння фільтрації-абсорбції без умов на нескінченності
Медвідь І. М.
         202

Research announcements

Майже атомні області елементарних дільників стабільного рангу 1
Забавський Б. В.
         212
Точки сукупної неперервності нарізно неперервних відображень зі значеннями в площині Немицького
Маслюченко В. К., Михайлюк В. В., Філіпчук О. І.
         217
Авторський вказівник, 2006
         222

Matematychni Studii
matstud.org.ua