Matematychni Studii

Vol. 33   No.1, 2010

CONTENTS

Independent sets and partitions of graphs
Protasov I. V., Protasova K. D.
         3
Uniqueness of monads for the capacity functor and its subfunctors
Nykyforchyn O. R.
         11
Про належність цілого ряду Діріхле до логарифмічного класу збіжності
Мулява О. М., Шеремета М. М.
         17
О субэкспоненциальном росте самоподобных групп
Леонов Ю.
         22
Узагальнені ретракти і ізоморфізми вільних топологічних груп
Пирч Н. М.
         29
Узагальнені крайові значення розв'язків півлінійного еліптичного диференційного рівняння порядку $2m$
Лопушанська Г. П.
         39
Про еквівалентність логарифмічної похідної і центрального показника ряду Діріхле
Скасків О. Б., Стасюк Я. З.
         49
Entire function with prescribed growth
Brodyak O. Ya., Vasyl'kiv Ya. V.
         56
Усреднение систем управления многозначными траекториями
Арсирий A. В., Плотников A. В.
         65
On equivalence for subspaces of one weighted Hardy space
Dilnyi V.
         71
Існування стоячих хвиль для дискретного нелінійного рівняння типу Шредінгера із насичуваною нелінійністю
Бак С. М.
         78
Some properties of generalized metric spaces and fixed point theory
Adnan Al-Bsoul, Ali Fora, Azzeddine Bellour
         85

RESEARCH ANNOUNCEMENTS

Subharmonic functions on annuli
Kondratyuk A. A., Stashyshyn O. V.
         92
Операторний аналог ознаки Кош
Слюсарчук В. Ю.
         97
О краевых задачах для пары полианалитических функций
Матвиюк Л. В., Лысенко З. М., Нечаев А. П.
         101
Параболічна початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля та конормальною похідною в крайовій умові
Цаповська Ж. Я.
         107

Matematychni Studii
matstud.org.ua