Положення про видавничу етику та її порушення

Це положення базується на рекомендаціях щодо найкращої практики для редакторів журналів та досвіді відомих наукових журналів, які розроблені COPE (COPE це абревіатура для комітету з етики наукових публікацій, тобто the Committee on Publication Ethics.).

Журнал “Математичні Студії” публікує лише прорецензовані статті.

Передбачається, що всі сторони, залучені до публікації, а саме автор, редактор журналу і рецензент  дотримуються стандартів етичної поведінки.

Автор

Автори повинні дотримуватися загальноприйнятих стандартів строгості в математиці. Заздалегідь неправдиві твердження неприпустимі. Будь-який представлений рукопис має бути результатом оригінальної роботи; якщо автор використовує роботу інших, це потрібно відповідним чином процитувати. Необхідно визнати суттєвий внесок інших  (не авторів) у результати чи текст публікації. Усі форми та рівні плагіату вважаються порушенням норм математичної спільноти.

Редактор

Редактор повинен оцінювати рукопис винятково на основі його змісту, незалежно від того, чи відповідає він стандартам журналу. Жодна дискримінація авторів (наприклад, за ознакою раси, статі, громадянства) неможлива. Інформація про поданий рукопис є конфіденційною та може бути розголошена лише особам, які беруть участь у процесі публікації. Ім’я рецензента не може бути розголошене іншим особам, окрім членів редакційної колегії. Жодні неопубліковані матеріали не можуть бути використані редактором у його/її власних дослідженнях.

Рецензент

Рецензент повинен мати відповідну кваліфікацію, щоб мати можливість оцінити рукопис. Оцінка має базуватися винятково на змісті рукопису. Жодна дискримінація авторів і особиста критика не приймаються. Рецензент не повинен використовувати матеріал рукопису для власного дослідження. Якщо виявлено конфлікт інтересів між автором і рецензентом, то рецензент повинен повідомити про це редактора. Огляд повинен бути оперативним і об'єктивним. Рецензенти повинні вказувати на відповідну опубліковану роботу, яка ще не процитована.