Storozh, O., Chuyko, G., Kudryk, T., Mykytyuk, Y. and Sushchyk, N. (2021) “Vladyslav Elijovych Lyantse (in honour of the 100th anniversary of birth)”, Matematychni Studii, 55(2), pp. 214-222. doi: 10.30970/ms.55.2.214-222.