Storozh, O.G., G.I. Chuyko, T.S. Kudryk, Ya.V. Mykytyuk, and N.S. Sushchyk. 2021. “Vladyslav Elijovych Lyantse (in Honour of the 100th Anniversary of Birth)”. Matematychni Studii 55 (2), 214-22. https://doi.org/10.30970/ms.55.2.214-222.