STOROZH, O.; CHUYKO, G.; KUDRYK, T.; MYKYTYUK, Y.; SUSHCHYK, N. Vladyslav Elijovych Lyantse (in honour of the 100th anniversary of birth). Matematychni Studii, v. 55, n. 2, p. 214-222, 23 Jun. 2021.