CHYZHYKOV, I.; SHEREMETA, M.; SKASKIV, O. A. A. Goldberg – 90. Matematychni Studii, v. 54, n. 2, p. 220-221, 26 Dec. 2020.