[1]
Storozh, O., Chuyko, G., Kudryk, T., Mykytyuk, Y. and Sushchyk, N. 2021. Vladyslav Elijovych Lyantse (in honour of the 100th anniversary of birth). Matematychni Studii. 55, 2 (Jun. 2021), 214-222. DOI:https://doi.org/10.30970/ms.55.2.214-222.